EO Paasdienst 2018 in de Grote Kerk

Het was nog erg vroeg om plm. 8:00 uur al opgesteld te zitten.
Het was nog erg vroeg om plm. 8:00 uur al opgesteld te zitten.
Het inzingen en repeteren kon beginnen.
Het inzingen en repeteren kon beginnen.
Tezamen met pianist Jorrit Woudt repeteerden we verder en werden de puntjes op de goede noten gezet.
De dienst verliep daarna prima en Johan Bredewout was tevreden.
Tezamen met pianist Jorrit Woudt repeteerden we verder en werden de puntjes op de goede noten gezet. De dienst verliep daarna prima en Johan Bredewout was tevreden.

Ons koor is door de EO gevraagd medewerking te verlenen aan de Paasmorgendienst op zondag 1 april 2018 in de Grote Kerk van Apeldoorn.

Met veel enthousiasme hebben de leden hier positief op gereageerd.

Aan deze dienst hebben medewerking verleend:

- Voorganger: ds. Bert Schüssler

- Ouderling: Joke van Saane

- Diaken: Cock van Nimwegen

- Lector: Anna Marie Hulleman, Peter Donkelaar

- Organist: Wout van Andel

- Trompettisten: Edith & Arjan Post

- Vleugel: Jorrit Woudt

En uiteraard het Grote Kerk Koor o.l.v. dirigent Johan Bredewout,

Bloemschikking in de kerk: Alie van Asselt en Jannie Roggeband.

De kunstige tuin in de kerk: Bert Loman van verborgen Tuinen in Voorst.

De Kunst aan de wand: Wilma Keller