Privacy verklaring

Het Grote Kerk Koor Apeldoorn is een particulier en onafhankelijk koor, dat onder leiding van een dirigent liederen instudeerd en ten gehore brengt tijdens kerkdiensten en concerten, waarvoor hun medewerking wordt gevraagd.

Het koor is een vereniging waar mensen lid van kunnen worden. Het bestuur van de Het Grote Kerk Koor Apeldoorn legt alleen gegevens vast die nodig zijn voor het voeren van een ledenadministratie. Het betreft gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van informatie en het verwerken van de financiƫn omtrent het lidmaatschap, het sturen van een kaart bij ziekte, verjaardag of andere jubilea.

Alle aan het bestuur toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die het koor betreft. Uw telefoonnummer wordt indien nodig uitsluitend gebruikt om persoonlijk contact op te nemen. Alle aan het koor toevertrouwde gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bij beƫindiging van uw lidmaatschap van Het Grote Kerk Koor worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd uit de administratie van het koor. Het bestuur van Het Grote Kerk Koor is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien u dat wenst, zullen wij u informeren over de gegevens, die over u bij Het Grote Kerk Koor Apeldoorn aanwezig zijn. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van Het Grote Kerk Koor, mevrouw    H. van Twist-Euser, Copernicusstraat 2, 7316 HW Apeldoorn, tel. 06 10501339 of per mail: htwisteus@hotmail.com