Doelstelling

De doelstelling van het koor is ...

Interieur van de Grote Kerk

  • het samen zingen van liederen onder deskundige leiding
  • het ondersteunen van gemeentezang tijdens kerkdiensten
  • medewerking verlenen aan bijzondere diensten
  • medewerking verlenen in ziekenhuizen
  • medewerking verlenen tijdens rouw- en trouwdiensten
  • medewerking aan  concerten
  • etc.

U kunt in goed overleg en tegen een redelijke vergoeding de medewerking van Het Grote Kerk Koor regelen bij het secretariaat.