Activiteiten

Medewerking

Jaarlijks verleent het koor aan minimaal vier kerkdiensten medewerking. Kerkdiensten voornamelijk in Apeldoorn, maar het koor is ook bereid om buiten Apeldoorn medewerking te verlenen aan kerkdiensten.

Aan het begin van het seizoen wordt in de week voorafgaand aan de eerste repetitie-avond op de woensdagavond een gezellige avond georganiseerd. Soms wordt er gezamenlijk gegeten met aansluitend een spel of er komt een gast die iets ten tonele brengt of iets komt vertellen.

Op de eerste of tweede woensdag in januari wordt er een nieuwjaarsreceptie gehouden, waar ook belangstellenden van harte welkom zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de jubilarissen van het jaar daarvoor in het zonnetje gezet.